Pastorácia povolaní na Slovensku

 

páter Ján Macej OFMCap
z Rádu menších bratov kapucínov je pripravený viesť dialóg o povolaní pre spoločnú radosť z jeho objavovania...
Polož mu otázku...

 

sestra Laura Vlčáková SSpS
misionárka z Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Pracovala v misii na Filipínach a momentálne je v Ríme zodpovedná za mladé misionárky-novicky z celej Európy.
Polož jej otázku...

 

páter Maroš Dupnák CSsR
je kňaz z rehole redemptoristov grécko-katolíckeho obradu a momentálne pôsobí v Michalovciach.
Polož mu otázku...

 

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:4
Tento týždeň:4

Práve je tu on-line 20 návštevníkov a nik z nášho tímu.Ak sa nemýlim, život v reholi sa začína postulátom. Čo tam na človeka čaká, ako to tam vyzerá, aké sú povinnosti a pod.? M.

 

Postulát je hlavne obdobím, kde si treba na všeličo zvyknúť. Všetko je nové a treba sa so všetkým oboznámiť: Spoločenstvo, práca, nový príbytok a veľa modlitby... V tejto fáze sa „probuje“ – preskúmava, či takto žiť dokážem, či tak žiť môžem.
V každej reholi je postulát asi trochu iný. Samozrejme, že už i v postuláte je vyučovanie, predpokladám, že kontakty sú otvorené a možné, rovnako ako prijímanie návštev. Čo sa týka práce, tak asi zväčša je postulantkám zverená jednoduchá (teda skôr manuálna) práca, napr. domáce práce alebo niečo kreatívne. Význam to má taký, že všetko to nové postulantku dosť vyťažuje a manuálna práca je výborným prostriedkom, kde sa dá pokojne premýšľať a zároveň po človeku aj "čosi vidno" - čo je veľmi povzbudzujúce :-). Sestry v postuláte sú sprevádzané sestrou novicmajsterkou alebo sestrou, ktorá má na starosti len postulantky. Postulantka sa už tu učí, že táto sestra funguje ako taká spojka medzi povolaním a ňou samou - učí sa od nej, učí sa poslušnosti, otvorenosti, komunikácii s nadriadenými. Zároveň je jej táto sestra daná ako dôverníčka, ako sprievodkyňa na ceste povolania, ktorá spolu s ňou hľadá a rozlišuje Božiu vôľu. Sv. Klára kladie za cieľ postulátu tzv. "veľkú výmenu". Myslí tým, že je človek vo fáze, kedy všetko zanechal, aby prijal oveľa väčšie, krajšie, večné dary. Hlavne sa postulantka vydala na zásnubnú cestu s Ježišom, nebeským ženíchom, nepoškvrneným baránkom. O tento vzťah ide vo všetkých fázach formácie, preto je to dôležitou témou už i v postuláte.