Pastorácia povolaní na Slovensku


Je panenstvo podmienkou pre vstup do rehole? M.

Telesné panenstvo nie je podmienkou pre vstup do rehole, ale panenstvo pre Nebeské kráľovstvo je jedným z ideálov rehoľného života a jednou z tzv. evanjeliových rád. Spolu s chudobou a poslušnosťou ho sľubujeme Bohu ako cestu nasledovania Krista.
To znamená, že nezávisle od toho, či telesne panenskí sme alebo nie, je panenstvo podmienkou rehoľného života. O čo teda v hĺbke ide?
Sv. Klára píše Anežke Pražskej, ktorá práve začína rehoľný život: "Keď ho (Ježiša) budete milovať, budete čistá, keď sa ho dotknete, budete ešte čistejšia, keď ho prijmete, stanete sa (*) pannou." To je logika lásky medzi rehoľníčkou a Kristom, ženíchom.
Sv. cirkev pozná vo svojich dejinách veľa svätých, ktorí žili pred svojim obrátením v nemanželských vzťahoch a dokonca sa stali zakladateľmi reholí, spomeniem napr. sv. Augustína, sv. Ignáca z Loyoly a Charlesa de Foucauld.

(* z logiky stupňovania vyplýva slovo "stanete sa", v origináli ale píše Klára "zostanete", lebo píše konkrétnej osobe, o ktorej telesnom panenstve si je vedomá.)