Pastorácia povolaní na Slovensku


Jeden kňaz mi poradil, že výber nemám realizovať spôsobom výhody a nevýhody, a to som predtým naozaj robila, lebo neviem ako inak. Ešte som dostala takú radu, byť otvorená voči všetkým možnostiam. Je to správne? I.

Byť otvorená všetkým možnostiam - to je ten správny východiskový bod. Je to rozhodnutie sa úplne dôverovať Bohu, ktorý vie, čo je pre nás najlepšie! Len tento postoj ti dá slobodu. Inak si viazaná buď predstavami alebo i strachom. Skúmanie výhod a nevýhod môže byť veľmi dobrá pomôcka! Ja sama som si dala tri kolónky: Rehoľa, manželstvo, zasvätená laička; a dva stĺpce: Čo vidím, cítim a vnímam na tom z môjho pohľadu a zo skúsenosti s tým, aká som, pozitívne a čo negatívne. Zistila som, že to nie je až tak otázka výhod a nevýhod ako otázka: V ktorom z týchto povolaní môžem najviac uskutočniť moju túžbu slúžiť Bohu a ľuďom? V tomto prípade teda nejde o nejaké sebectvo, o vlastné výhody, ale o  smerovanie toho, čo mi je od Boha dané tam, kde je možné viac milovať.