Pastorácia povolaní na Slovensku

 

páter Ján Macej OFMCap
z Rádu menších bratov kapucínov je pripravený viesť dialóg o povolaní pre spoločnú radosť z jeho objavovania...
Polož mu otázku...

 

sestra Laura Vlčáková SSpS
misionárka z Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Pracovala v misii na Filipínach a momentálne je v Ríme zodpovedná za mladé misionárky-novicky z celej Európy.
Polož jej otázku...

 

páter Maroš Dupnák CSsR
je kňaz z rehole redemptoristov grécko-katolíckeho obradu a momentálne pôsobí v Michalovciach.
Polož mu otázku...

 

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:4
Tento týždeň:4

Práve je tu on-line 21 návštevníkov a nik z nášho tímu.Žijem iba sama s mamou  a neviem si predstaviť, že by som ju opustila "lebo kláštor". Ako sa na takúto situáciu správne pozerať? Je správne opustiť matku, ktorá je navyše chorá a venovať sa len sebe? I.

Čo sa týka situácie s rodičmi, je to vždy individuálna záležitosť. Záleží na tom, nakoľko sú samostatní, alebo či potrebujú pomoc. Biblia nám hovorí jasne, čo je normálne a správne: "Muž opustí svojich rodičov a primkne sa k svojej manželke". Teda má cesta povolania vždy prednosť pred zotrvaním v rodine, v ktorej vyrastáme. Ale zároveň platí i 4. prikázanie, že sme za rodičov v ich starobe zodpovední. V málopočetných rodinách to vedie niekedy k vážnej dileme.
Aké je povolanie rodičov? Vychovať deti k samostatnosti. Je to ako keď rastlinka žije pre svoje plody a potom zoschne. Plody sú ale už nezávislé od rastliny a môžu ju opustiť. Ak teda z nejakého dôvodu sa niekto rozhodne "obetovať" svoj život pre rodičov, ničí tým pádom ich vlastné povolanie, lebo nedôjde k tomuto oddeleniu plodu či semena od rastliny.
Rehole sú si vedomé problému opatery rodičov a i niektoré kontemplatívne rehole majú v stanovách, že sestra môže opustiť kláštor na dobu, kedy to jej chorí rodičia potrebujú, alebo kým sa nenájde vhodné riešenie pre nich. Rehole preberajú zodpovednosť nie len za sestry, ale i za ich rodičov, ak nieto iných súrodencov, ktorí sa môžu o rodičov postarať.