Adorácia v kostole sv. Štefana v Modre

Každý prvý štvrtok v mesiaci polhodinu pred svätou omšou je adorácia za duchovné povolania s eucharistickým požehnaním, ktorú animujú sestry uršulínky.