Sú priania, ktoré môže splniť iba Jediný

Tím pre pastoráciu povolaní Trnavskej arcidiecézy

pozýva modliť sa za rozlíšenie svojho povolania,, ktoré ti Boh vložil do srdca. Spolu s Tebou sa budú modliť kňazi a rehoľníci z trnavskej arcidiecézy.

každý prvý štvrtok

v Trnave.

Viac info...