Apoštolát

Služba osôb s duchovným povolaním alebo celých spoločenstiev pre Cirkev a svet (často typická pre konkrétne spoločenstvo).