Brat

Zasvätený muž, ktorý nie je kňazom. (V mnohých spoločenstvách sa však aj kňazi oslovujú „brat“.)