Cingulum

Súčasť typického odevu v mnohých spoločenstvách  - opasok alebo špagát, ktorý slúži namiesto opaska.