Čítanie pri stole

Čítanie zo Svätého Písma alebo iného duchovného textu počas spoločného stolovania, pri ktorom ostatní mlčia.