Dobrodinec

Človek, ktorý svojou dobročinnosťou podporuje niekoho život alebo službu (finančne, materiálne alebo modlitbami).