Kanditát / Kandidátka

Človek, ktorý má záujem o vstup do nejakého spoločenstva a je s ním v pravidelnom kontakte.