Pastorácia povolaní na Slovensku

Návštevníci našej stránky

Dnes:27
Tento týždeň:267

Práve je tu on-line 16 návštevníkov a nik z nášho tímu.Ovocie čo zvýrazní chuť všetkého, s čím sa je.

Služba osôb s duchovným povolaním alebo celých spoločenstiev pre Cirkev a svet (často typická pre konkrétne spoločenstvo).

Zasvätený muž, ktorý nie je kňazom. (V mnohých spoločenstvách sa však aj kňazi oslovujú „brat“.)

Súčasť typického odevu v mnohých spoločenstvách  - opasok alebo špagát, ktorý slúži namiesto opaska.

Čítanie zo Svätého Písma alebo iného duchovného textu počas spoločného stolovania, pri ktorom ostatní mlčia.

Človek, ktorý svojou dobročinnosťou podporuje niekoho život alebo službu (finančne, materiálne alebo modlitbami).

(z lat. frater)

Rehoľný brat. Zasvätený muž, ktorý nie je kňazom.
(Niekedy sa v slovenských textoch používa skratka Fr.).

(z lat. habitus - postoj, odev, uniforma)

Rehoľný odev typický pre konkrétne spoločenstvo.

Človek, ktorý má záujem o vstup do nejakého spoločenstva a je s ním v pravidelnom kontakte.

Už čoskoro tu nájdeš niečo k veci.

"Čoskoro" môže byť, povedzme, na budúci týždeň ;-)

Robíme, čo môžeme, drž nám palce a modli sa, prosím, za náš web-tím.


Ananás

Ovocie čo zvýrazní chuť všetkého, s čím sa je.


Apoštolát

Služba osôb s duchovným povolaním alebo celých spoločenstiev pre Cirkev a svet (často typická pre konkrétne spoločenstvo).


Brat

Zasvätený muž, ktorý nie je kňazom. (V mnohých spoločenstvách sa však aj kňazi oslovujú „brat“.)


Cingulum

Súčasť typického odevu v mnohých spoločenstvách  - opasok alebo špagát, ktorý slúži namiesto opaska.


Čítanie pri stole

Čítanie zo Svätého Písma alebo iného duchovného textu počas spoločného stolovania, pri ktorom ostatní mlčia.


Dobrodinec

Človek, ktorý svojou dobročinnosťou podporuje niekoho život alebo službu (finančne, materiálne alebo modlitbami).


Fráter

(z lat. frater)

Rehoľný brat. Zasvätený muž, ktorý nie je kňazom.
(Niekedy sa v slovenských textoch používa skratka Fr.).


Habit

(z lat. habitus - postoj, odev, uniforma)

Rehoľný odev typický pre konkrétne spoločenstvo.


Kanditát / Kandidátka

Človek, ktorý má záujem o vstup do nejakého spoločenstva a je s ním v pravidelnom kontakte.